Naujienos

2022 m. Konferencija "Vaikų globos 10+ (paaugliai) iššūkiai ir aktualijos"

2022 m. rugsėjo 16 d. VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras bendradarbiaujant su VšĮ Asmenybės brandos centru organizavo konferenciją „Vaikų globos 10+ (paauglystė) iššūkiai ir aktualijos“. Konferencijoje dalyvavo globėjai (rūpintojai), šeimynos dalyviai, įtėviai ir globos centrų specialistai iš Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio ir Anykščių. Sveikinimo žodžius tarė Biržų rajono savivaldybės atstovai, Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovė, VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro direktorė. Konferencijos metu pranešėjai aptarė paauglių globos (rūpybos) ypatumus, kasdieninius iššūkius ir kitus su vaikų globa susijusius aspektus.

Made on
Tilda